Služby pro klienty

Zpracováním mezd naše služby nekončí. Rádi Vám pomůžeme také při vedení personalistiky, nastavení pracovněprávních dokumentů v souladu s platnou legislativou, tvorbou interních předpisů a dalšími činnostmi spojenými s oblastí HR.

Nejčastěji poskytované služby v oblasti personalistiky:

 • Tvorba a zpracování pracovních smluv.
 • Tvorba a zpracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce a pracovní činnosti).
 • Zpracování doplňujících pracovněprávních dokumentů (mzdové výměry, dodatky a změny smluv, dohody o hmotné odpovědnosti apod.).
 • Zpracování ukončení jednotlivých pracovněprávních dokumentů.
 • Tvorba interních předpisů a směrnic v oblasti personalistiky a mezd.
 • Správa seznamu zaměstnanců.
 • Evidence nároku na dovolenou a její čerpání na základě podkladů.
 • Zpracování a správa zápočtových listů.
 • Správa mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění.
 • Zpracování přehledů a sestav – dle požadavků klienta.
 • Zpracování potvrzení pro pracovněprávní a soukromé účely zaměstnanců.
 • Zpracování statististických výkazů související s personálně-mzdovou agendou (hlášení ČSÚ/Trexima).

 

Nejčastěji poskytované služby v oblasti zpracování mezd:

 • Zpracování a odeslání přihlášek a odhlášek zaměstnanců dle platné legislativy (ZP, SSZ, ÚP).
 • Zpracování a odeslání měsíčních hlášení pro zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a finanční úřady.
 • Výpočet a evidence hrubé a čisté mzdy, souvisejících daní a odvodů.
 • Výpočet a evidence dávek nemocenského pojištění.
 • Výpočet a evidence pohledávek a exekucí.
 • Zpracování výplatních pásek – elektronické odeslání či tisk.
 • Zpracování pravidelných rekapitulací mezd.
 • Zpracování mzdových a evidenčních listů důchodového pojištění.
 • Zpracování platebních příkazů pro mzdy a odvody.
 • Zpracování ročního zúčtování daní ze závislé činnosti.
 • Zpracování přiznání k dani z příjmu FO (zálohová i srážková).
 • Zastupování klienta při jednání s úřady – zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení a finanční úřad – včetně kontrol.